Realizacje

2004r

 • WYKONANIE CHODNIKÓW ORAZ PODBUDOWY OD DROGĘ W IWONICZU ZDROJU

2005r

 • WYKONANIE CHODNIKÓW I DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL.SZKLARNIOWEJ W POZNANIU

2010r

 • WYKONANIE PARKINGU PRZY BUDYNKU DRUKARNI UL.PODKÓRSKA RZESZÓW -WYKONANIE CHODNIKÓW I ODBOJÓWKI PRZY BUDYNKU SOCJALNYM UL.STRZELNICZA
 • WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W MROWLI

2011

 • WYKONANIE PODBUDOWY POD DROGĘ PRZY HALI EKO HYBRES W ROGÓŻNICY KOŁO RZESZOWA
 • UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE
 • UTWARDZENIE TERENU, CHODNIKÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH Z NAWIERZCHNIĄ AŻUROWĄ PRZY HALI PRODUKCYJNEJ W ŁĄCE.

2012r

 • UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ N A CHODNIKACH I SCHODACH PRZY PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ UL.LUBELSKA
 • WYKONANIE CHODNIKÓW I ODBOJÓWEK PRZY BUDYNKU BIUROWYM W ROGÓŻNICY
 • WYKONANIE DRÓG,CHODNIKÓW I TARASÓW PRZY 6 DOMKACH JEDNORODZINNYCH W KRASNYM
 • WYKONANIE PLACU MANEWROWEGO WOKÓŁ PAWILONU HANDLOWEGO SPOŁEM
 • UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY HALI PRZEMYSŁOWEJ W ZACZERNIU
 • UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HANDLOWYM VIDOK SP.Z.O.O.

2013r

 • UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE
 • WYKONANIE UTWARDZENIA DRÓG I PARKINGÓW W TAJECINIE
 • WYKONANIE ODBOJÓWKI I PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 37 W RZESZOWIE
 • WYKONANIE DRÓG, DOJAZDÓW I PLACÓW POSTOJOWYCH W ROGÓŻNICY
 • WYKONANIE UKSZTAŁTOWANIA TERENU ORAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH PRZY UL.STRAŻACKIEJ
 • WYKONANIE PARKINGU PRZED BUDYNKIEM PORTIERNI ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO OLTINO W LEŻAJSKU